.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 
 
 
 
คุณคิดว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.230.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 278,414
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2556 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2556
 

สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ดาวน์โหลด สถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ทั้งเล่ม)

ตารางที่  1  จำนวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน และครู จำแนกตามสังกัด

ตารางที่  2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน
                  สังกัดและนอกสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ตารางที่  3  สรุปจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน
                 ในสังกัดและนอกสังกัด

ตารางที่  4  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
                  รายอำเภอ

ตารางที่  5  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน

ตารางที่  6  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่  7  จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นและเพศ

ตารางที่  8  จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา จำแนกชั้น เพศ
                  และห้องเรียน

ตารางที่  9  จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา จำแนกชั้น เพศ ห้องเรียน
                  และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

ตารางที่  10  จำนวนนักเรียน ครู และขนาดโรงเรียน

ตารางที่  11  จำนวนโรงเรียนขนาดกลาง จำแนกนักเรียนตามระดับชั้น
                    เพศ และห้องเรียน

ตารางที่  12  จำนวนข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง

ตารางที่  13  จำนวนนักเรียน และห้องเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
                    การศึกษาเอกชน

ตารางที่  14  จำนวนักเรียน ห้องเรียน และครูสังกัดองค์กรปกครอง
                    ส่วนท้องถิ่น

ตารางที่  15  จำนวนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล/เทศบาล

ตารางที่  16  รหัสโรงเรียน ระยะทางเดินทางของโรงเรียนถึงเขตพื้นที่
                    และอำเภอ

ตารางที่  17  รายชื่อกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ที่ตั้งสถานศึกษาและระดับ
                    การศึกษา

ตารางที่  18  จำนวนข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน 

ตารางที่  19  จำนวนนักเรียนเรียนจบชั้น ป.6 และศึกษาต่อ
                    ปีการศึกษา 2555

ตารางที่  20  จำนวนนักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
                    ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2555

ตารางที่  21  จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามเพศและระดับ
                    ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555

ตารางที่  22  จำนวนนักเรียนสัญชาติ จำแนกชั้น เพศ

ตารางที่  23  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภท
                    ความด้อยโอกาส ตามสาเหตุ แยกรายชั้น

ตารางที่  24  จำนวนักเรียนแยกตามสัญชาติ จำแนกรายชั้น

ตารางที่  25  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา จำแนกรายชั้น

ตารางที่  26  จำนวนนักเรียนเด็กพิการ จำแนกรายชั้น

ตารางที่  27  จำนวนนักเรียนอยู่ห่างเดิน 3 กม. จำแนกตามการเดินทาง

ตารางที่  28  จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน แบบเรียน
                    และอาหารกลางวัน

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น เพศ 

ตารางจำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพ

ตารางรายละเอียดการใช้น้ำประปา

ตารางรายละเอียดการใช้อินเทอร์เน็ต

ตารางรายละเอียดโรงเรียนที่มีไฟฟ้าใช้ - ไม่มีไฟฟ้า

ตารางรายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส

ตารางรายชื่อนักเรียนพิการ

 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
อำเภออู่ทอง
Tel : 035-551557  Fax : 035-505683
Email : wannaporn.2511@gmail.com