หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

โรงเรียนสามารถเปิดเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ที่นี่

********************************************************

จุดพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

************************************************
  ห้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูล
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2557

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC 

คู่มือในการจัดทำระบบ DMC56

****************************************************************

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศึกษา  EMIS

 ************************************

ให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25  เมษายน  2557
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ระบบกอรกข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ต้นปีการศึกษา 2556 
      เข้าสู่ระบบข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ต้นปีการศึกษา 2556 ที่นี่ 
กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 
      ระบบกรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555  
ข่าวสาระน่ารู้
 
คู่มือจัดทำระบบสารสนเทศ EMIS 
      โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ค่ะ   (คลิกดาวน์โหลด

 
ภาพกิจกรรม
 
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 4 หลักสูตรการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Bookระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556
ภาพกิจกรรมผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ภาพกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการจัดทำ server ด้วยโปรแกรม Lenux เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

วุฒิบัตรสำหรับผู้อบรมคอมพิวเตอร์
 

รุ่นที่ 1 หลักสูตรการจัดทำ Server ด้วยโปรแกรม Lunux Sis

รุ่นที่ 2 หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop

รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead

รุ่นที่ 4 หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book  ด้วยโปรแกรม FlipAlbum และโปรแกรม desktop author

รุ่นที่ 5 หลักสูตรการสร้าง Web Blog ด้วย WordPress

รุ่นที่ 6 หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 7 หลักสูตรการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

รุ่นที่ 8 หลักสูตรการบริหารจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในโรงเรียน 

วุฒิบัตรสำหรับวิทยากร รวม 8 หลักสูตร